1398/02/16
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
1397/11/14
ملاقات با ریاست بیمارستان
ملاقات با ریاست بیمارستان
1397/03/28
همگام شدن سریع مغز با اطلاعات جدید به چه صورت انجام می‌گیرد؟
همگام شدن سریع مغز با اطلاعات جدید به چه صورت انجام می‌گیرد؟
1397/03/28
حقایق جالب درباره سی و سه پل
حقایق جالب درباره سی و سه پل
1397/03/28
تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن
تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن
1397/03/28
اختلالات روانی، اپیدمی رایج کارآفرینان و و موتور محرکه آنها
اختلالات روانی، اپیدمی رایج کارآفرینان و و موتور محرکه آنها
1397/02/09
ثبت فعالیت مغزی یک فرد تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ او
ثبت فعالیت مغزی یک فرد تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ او