تغذیه

 

بسمه تعالی

 

مسئول واحد تغذیه: مهلا رجبی ستوده

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) زیر نظر مستقیم یک کارشناس تغذیه به عنوان مسئول واحدآموزش دیده اداره میگردد.   

شرح وظایف کارشناس تغذیه بیمارستان:

-تنظیم برنامه روزانه و ماهانه برای تهیه غذای بیماران و پرسنل بیمارستان

تنظیم منوي غذایی : 

برحسب فصول سال ، بودجه مركز و سليقه غذايي مردم اين منطقه توسط مسئول واحد و با نظر مديريت و رياست مركز تنظيم مي گردد .منوي غذايي مي تواند به صورت ماهيانه ،هفتگي يا گردشي یا بر اساس پیشنهادات ارائه شده مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد

-مشاوره و رژیم درمانی بیماران و همکاری با کادر درمانی

-بازدید منظم و مدون از آشپزخانه میثاق(محل پخت غذای بیمارستان)

ساعت حضور در بیمارستان: 

 همه روزه از ساعت 14:20_07:00

 

 

تغذیه در کودکان و نوجوانان