بخش تالاسمی

تالاسمی

 

  مسئول بخش:دکتر قاسم میری علی آباد(فوق تخصص خون وآنکولوژی)

سرپرستار بخش: مریم اساسیان (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش: دکتر قاسم میری علی آباد (فوق تخصص خون وآنکولوژی) ،دکتر مجید نادری (فوق تخصص خون وآنکولوژی)، دکتر حسین ایزدی نیا (پزشک عمومی)

تعداد تخت فعال: 62 تخت

تجهیزات بخش:دستگاه الکتروشوک ، ساکشن، وارمر، اتوسکوپ، گلوکومتر، ترالی احیاء

بخش تالاسمی بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع) زاهدان ، مرکز ارائه خدمات به بیماران تالاسمی می باشد ودر حال حاضر765 بیمار تالاسمی ماژور را تحت پوشش قرار می دهد.

اقدامات تشخیصی ودرمانی ذیل در این مرکز جهت بیماران انجام می شود:

ü     ویزیت تمامی بیماران ، کنترل هموگلوبین آنها، تعیین نیاز خون بیماران برحسب وزن ومیزان هموگلوبین وشرایط بیمار

ü     ترانسفوزیون خون براساس دستورالعمل هموویژیلانس

ü     ویزیت بیماران تالاسمی در هنگام ابتلا به بیماریهای عفونی وغیره  توسط پزشک عمومی بخش

ü     معاینه وبررسی های پریودیک که اغلب هر6 ماه صورت می گیرد ودرخواست آزمایشات مورد لزوم

ü     ویزیت ودرمان اختصاصی عوارض بیماری وپیگیری درمان آنها توسط فوق تخصص هماتولوژی

ü     ارجاع بیماران تالاسمی  براساس بسته جامع خدمات درمانی به:

·       فوق تخصص قلب اطفال بعداز 6 سالگی: 2 بار در سال

·       فوق تخصص غدد اطفال بعد از 10سالگی: سالی 2 بار

·       فوق تخصص گوارش اطفال: برحسب نیاز

·       متخصص روانپزشکی : سالی یکبار

·       متخصص رادیولوژی : برحسب نیاز

·       دندانپزشکی : سالی یک بار

·       بینایی سنجی : بعد از 6 سالگی سالی یکبار

ü     آموزش گروهی وچهره به چهره به بیماران توسط پرستاران بخش

ü     پذیرش وتشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری

ü     گزارش موارد جدید به مرکز بهداشت

ü     بایگانی وحفظ پرونده بیمار در بخش

ü     گزارش عملکرد 3ماهه بیماران به معاونت درمان

ü     ارجاع به مرکز ژنتیک وتشخیص قبل از تولد جهت موارد جدید تالاسمی ماژور