اورژانس

معرفی بخش اورژانس کودکان

 

مسئول بخش: آقای دکتر عقیل میری

سرپرستار:خانم زبیده ریسباف فکور

تعداد تخت فعال:4

تعداد تخت ستاره دار:4

تعداد تخت بستری:6

نوع ارائه خدمات:شبانه روزی

متخصصین اطفال شاغل در اورژانس: آقای دکتر عقیل میری-خانم دکتر ماهرخ فیروزی جهانتیغ-خانم دکتر سعیده یعقوبی-خانم دکتر سارا بزی-خانم دکتر زهرا شهرکی

پزشکان عمومی شاغل در اورژانس:خانم دکتر یلدا سرگزی-خانم دکتر طیبه حاجی میرزا-آقای دکتر محسن شکوهی-خانم دکتر سرگلزایی-خانم دکتر شهمراد زاده

تجهیزات بخش:

الکتروشوک

پالس اکسیمتری

نبولایزر

ونتیلاتور

پمپ سرنگ

مانتیتورینگ پرتابل

 ساکشن

ترالی احیا

گلوکومنر

فشار سنج اطفال

فشار سنج بزرگسال

ترازوی توزین اطفال

اورژانس بیمارستان شامل واحد تریاژ،اتاق CPRبا کلیه تجهیزات ،اتاق بستری بیماران با 6 تخت میباشد

پروسیجرهای تخصصی بخش:

سرم درمانی

کنترل علایم حیاتی

دارو درمانی

پالس اکسیمتری

اکسیژن تراپی

انجامECG

ساکشن

انجام عملیات احیا با توجه به نوع بیماری و بدحال بودن بیمار و نیاز وی به احیا

فرایندهای بخش:

آموزش به بیمار

پذیرش

ترخیص

اعزام

تحویل و تحول بیمار

انتقال بین بخشی

تریاژ

ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی

اهم بیماریهای کودکان که در این بخش خدمات دریافت میکنند

بیماری های گوارشی:گاستروانتریت،شیگلوز

بیماری های تنفسی:پنومونی،آسم،برونشیولیت

بیماری های عفونی ویروسی:هپاتیتA

سایر بیماری ها:تب،UTI،اوتیت،مسمومیت ها،VOMITING  ،تب بدون کانون،تشنج

ایست قلبی تفسی،آسپیراسیون