بخش اطفال

معرفی بخش کودکان

 

 

مسئول بخش:آقای دکتر عقیل میری

سرپرستاربخش:خانم سمیه سرگزی

تعداد تخت فعال:28تخت

تعداد تخت مصوب:32 تخت

 

نوع ارائه خدمات:شبانه روزی

 

 

متخصصین اطفال:آقای دکتر عقیل میری-خانم دکتر ماهرخ فیروزی جهانتیغ-خانم دکتر سعیده یعقوبی-خانم دکتر سارا بزی-خانم دکتر زهرا شهرکی

 

تجهیزات بخش:

الکتروشوک

پالس اکسیمتری

نبولایزر

پمپ سرنگ

پمپ انفوزیون

مانتیتورینگ پرتابل

 ساکشن

ترالی احیا

گلوکومنر

فشار سنج اطفال

فشار سنج بزرگسال

ترازوی توزین اطفال

 

خدمات درمانی بخش:

در این بخش اقدامات تشخیصی و درمانی جهت شیرخواران بالای 1 ماه ،کودکان 1-15 ساله انجام میگردد

 

اهم بیماریهای کودکان که در این بخش خدمات دریافت میکنند

 

بیماری های گوارشی:گاستروانتریت،شیگلوز

بیماری های تنفسی:پنومونی،آسم،برونشیولیت

بیماری های عفونی ویروسی:هپاتیتA

سایر بیماری ها:تب،UTI،اوتیت،مسمومیت ها،VOMITING  ،تب بدون کانون

 

 

پروسیجرهای تخصصی بخش:

 

سرم درمانی

 

کنترل علایم حیاتی

 

دارو درمانی

پالس اکسیمتری

 

اکسیژن تراپی

 

انجامECG

 

ساکشن

 

انجام عملیات احیا با توجه به نوع بیماری و بدحال بودن بیمار و نیاز وی به احیا

فرایندهای بخش:

آموزش به بیمار

پذیرش

ترخیص

اعزام

تحویل و تحول بیمار

 

 

ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی