واحد آموزش به بیمار

   دانلود : یبوست2.doc           حجم فایل 954 KB
   دانلود : مننژیت.docx           حجم فایل 244 KB
   دانلود : گاستروانتریت.doc           حجم فایل 197 KB
   دانلود : کروپ.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود : سرماخوردگی.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود : تن_شویه.docx           حجم فایل 120 KB
   دانلود : تغذیه_تکمیلی.docx           حجم فایل 150 KB
   دانلود : تب_و_تن_شویه.docx           حجم فایل 113 KB
   دانلود : پمفلت_هپاتیت_آ_(2).docx           حجم فایل 139 KB
   دانلود : پمفلت_شیر_مادر.docx           حجم فایل 294 KB
   دانلود : پمفلت_آبله_مرغان_(2).docx           حجم فایل 103 KB
   دانلود : پمفلت_اوریون.docx           حجم فایل 118 KB
   دانلود : بروشور_نارسایی_رشد.docx           حجم فایل 407 KB
   دانلود : بروشور_پنومنی.docx           حجم فایل 163 KB
   دانلود : بروشور_آسم.docx           حجم فایل 163 KB
   دانلود : آسم.doc           حجم فایل 143 KB
   دانلود : ادرار_سوختگی1.docx           حجم فایل 535 KB
   دانلود : کتابچه_اموزشی_بخش_اطفال.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : عفونت_ادراری.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : تشنج_بروشور.pdf           حجم فایل 427 KB
   دانلود : اوتیت.pdf           حجم فایل 365 KB
   دانلود : آنفولانزا.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : اسهال_و_استفراغ.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : اسهال_خونی.pdf           حجم فایل 516 KB

راهنمای بیماران

محتوای مرتبط