واحد هوم کر

 

 

واحد هوم کر

کارشناس هوم کر:خانم منیژه قربانی(کارشناس پرستاری)

آموزش خدمات  هوم کر(خود مراقبتی ) به کلیه کارکنان

ارجاع بیماران درخصوص دریافت  مراقبت های پرستاری بعد از ترخیص از بیمارستان

رضایت سنجی از بیماران ارجاع به مراکز هوم کر

ارائه عملکرد به دفتر پرستاری بیمارستان و دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

اطلاع رسانی به  پرسنل از تعرفه های مراکز مشاوره مراقبت در منزل از طریق پوستر مراقبت در منزل

اطلاع رسانی به  مراجعین سرپائی از خدمات مراکز مشاوره مراقبت در منزل

اطلاع رسانی به  بیماران بستری از خدمات مراکزمشاوره مراقبت درمنزل

اطلاع رسانی به  پزشکان محترم بیمارستان ازخدمات مراکزمشاوره مراقبت درمنزل

تهیه پمفلت های آموزشی در زمینه خدمات مراکزمشاوره مراقبت درمنزل جهت کلیه بخش ها و کلینیک