1398/02/16
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
1397/11/14
ملاقات با ریاست بیمارستان
ملاقات با ریاست بیمارستان
1397/05/24
چگونه طی روز زمان را از دست می‌دهید
چگونه طی روز زمان را از دست می‌دهید
1397/05/24
موج‌های مرگبار گرما در آینده بیشتر می‌شوند
موج‌های مرگبار گرما در آینده بیشتر می‌شوند
1397/03/28
همگام شدن سریع مغز با اطلاعات جدید به چه صورت انجام می‌گیرد؟
همگام شدن سریع مغز با اطلاعات جدید به چه صورت انجام می‌گیرد؟
1397/03/28
حقایق جالب درباره سی و سه پل
حقایق جالب درباره سی و سه پل
1397/03/28
تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن
تاثیر نامطلوب تنهایی و انزوای اجتماعی بر قلب و سلامت آن