1398/02/16
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
1397/11/14
ملاقات با ریاست بیمارستان
ملاقات با ریاست بیمارستان
1397/08/14
کنترل استرس و مهار اضطراب چگونه ممکن است
کنترل استرس و مهار اضطراب چگونه ممکن است
1397/08/14
با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم
با موج تازه تغییرات اقلیمی، باید خود را با خشکسالی وفق دهیم
1397/08/14
معمای ۱۰۰ ساله فشار خون حل شد
معمای ۱۰۰ ساله فشار خون حل شد
1397/05/24
چگونه طی روز زمان را از دست می‌دهید
چگونه طی روز زمان را از دست می‌دهید
1397/05/24
موج‌های مرگبار گرما در آینده بیشتر می‌شوند
موج‌های مرگبار گرما در آینده بیشتر می‌شوند