1398/02/16
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
برنامه کلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
1397/11/14
ملاقات با ریاست بیمارستان
ملاقات با ریاست بیمارستان
1397/02/09
ثبت فعالیت مغزی یک فرد تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ او
ثبت فعالیت مغزی یک فرد تا ۱۰ دقیقه پس از مرگ او
1397/02/09
مغز انسان در دوران بزرگسالی هم به رشد خود ادامه می‌دهد
مغز انسان در دوران بزرگسالی هم به رشد خود ادامه می‌دهد
1397/02/09
کنترل ژن موثر در بروز بیماری آلزایمر
کنترل ژن موثر در بروز بیماری آلزایمر
1397/02/09
وقتی خواب می‌بینیم چه اتفاقی در مغز ما رخ می‌دهد؟
وقتی خواب می‌بینیم چه اتفاقی در مغز ما رخ می‌دهد؟
1397/02/09
نگاه علمی: امواج مغزی دوستان صمیمی اشتراکات بیشتری با هم دارند
نگاه علمی: امواج مغزی دوستان صمیمی اشتراکات بیشتری با هم دارند